initiatief bestuur nieuws contact  links foto's
 

Initiatief

 

Het initiatief. 

Begin 2000 kwamen de Plaatselijke Belangen van Tijnje en Nij Beets op het idee om een fiets/wandelroute rondom de beide dorpen te realiseren. De beide dorpen hebben dezelfde achtergrond namelijk ”De Turfmakerij”. Er werd een werkgroep samengesteld om één en ander te realiseren.

Om vanuit Nij Beets aansluiting te maken met de “De Deelen” moest er op de Ulesprong weer een Pontje in de vaart worden gebracht. Begin zestiger jaren werd het Pontje, na sluiting van de school, uit de vaart genomen.

Het beheer en onderhoud van de veerpont zijn ondergebracht bij de “Stichting Ulesprongpontsje De Tynje – Nij Beets”. Naast de beide Plaatselijke Belangen is ook het Veenmuseum “It Damshûs” in de stichting vertegenwoordigd. De initiatiefnemers van de Kunst- Cultuur- en Natuurroute hebben er voor gekozen de naam “Domela’s Paad” aan deze route te verbinden. Met de naam “Domela” wordt Ferdinand Domela Nieuwenhuis bedoeld, die zich omstreeks 1890 bijzonder heeft ingezet om de erbarmelijke leef- en arbeidsomstandigheden van de veenarbeiders in dit gebied te verbeteren.  

Wilt u meer lezen over het leven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis klik dan op de de kleine afbeelding hieronder.

 

Op 4 oktober 2003 is het Pontje door Gedeputeerde Bertus Mulder, geassisteerd door de wethouders De Boer en Hoen, officieel in de vaart gebracht. Het Pontje is gedoopt met de naam “Jeltsje”, naar een vroegere bewoonster (Mevr. Dijkstra) van de nabijgelegen molen. Doopvrouwe was Jeltsje v/d Vliet-Dijkstra, kleinkind van eerder genoemde Mevr. Dijkstra. De realisatie van dit project is een extra impuls voor de toeristische ontwikkeling van dit gedeelte van de gemeente Opsterland. Dat dit project de moeite waard is om te bezoeken, is al bewezen. Tot nu toe hebben enkele duizenden fietsers en wandelaars gebruik gemaakt van deze trekpleister en de diverse musea en galerieën bezocht, die langs de route  gelegen zijn.      

 

De familie Dijkstra (klik voor vergroting)

Op de foto zijn de grootouders van "Doopvrouwe" Jeltsje v/d Vliet - Dijkstra afgebeeld. Dit echtpaar bewoonde de Molen bij de pont van 1934 t/m 1949.

Vroeger kon men voor een dubbeltje overgezet worden, schoolgaande kinderen mochten gratis naar de overkant. Kinderen die aan "de lange Ripen" in Nij Beets woonden, konden op deze wijze gebruik maken van de pont, om de oversteek te maken naar de school op de 'Ulesprong". Toen de school éénmaal dichtging, raakte de Pont uit de vaart.

Nu, jaren later, vaart er wederom een Pont op de Ulesprong.  

Een woord van dank gaat uit naar de subsidieverstrekkers, de Provincie Fryslân, de Gemeente Opsterland en het ANWB-Fonds. Zonder hen was de realisatie van dit project niet mogelijk geweest.  

Gerrit Overwijk ,

Voorzitter Stichting Ulesprongpontsje De Tynje – Nij Beets.

Klik hier voor foto's van de opening!