initiatief bestuur nieuws contact  links foto's

 

Nieuws

April 2017

De routeborden welke in Tijnje geplaatst waren op het "Pipegealsgeaplein" en in Nij Beets bij "Ït Damshûs", zijn verwijderd. Mogelijk gaat het om een tijdelijke actie.

De borden (zie image hieronder) zijn niet meer up-to-date. Enkele kunstenaars en/of galeriehouders zijn verdwenen of verhuist.

Het infobord in Tijnje is verwijderd.

Ook is de route op bepaalde punten gewijzigd. "Domelaspaad" is inmiddels opgenomen in een aantal nationale wandel/fietsroutes welke ook digitaal worden aangegeven middels een App die men op smartphone of tablet kan weergeven. (bijv. fietsknooppunten)

Wellicht wordt er voor gekozen ook "Domelaspaad" op deze wijze aan te geven. Deze knooppunten worden dan weergegeven op de website en mogelijk voorzien van uitgebreide info op één van de infoborden.

 

maart 2014

De Jeltsje gaat tussen 13 en 31 maart 2014 even uit de vaart voor een grote onderhoudsbeurt. Voor wandelaars en fietsers is dit natuurlijk belangrijk om te weten, zij kunnen hun tocht hierop aanpassen.

De Jeltsje zal eind maart weer volop in werking zijn om vele duizenden fietsers en wandelaars over te zetten.

 

17 mei 2011

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden met een ander vaartuig is de "Jeltsje" buiten werking geraakt. Er wordt met man en macht gewerkt aan een spoedig herstel van de "Jeltsje".

Volg de site voor meer nieuws.

27 december 2010

Op dit moment wordt de "Jeltsje" weer voorzien van de nodige modificaties. In dit geval aan de lierkasten. Er wordt een poging gedaan om de lierkasten zodanig aan te passen, dat er minder vaak storingen zijn.

Er wordt door de gebruikers van de pont niet altijd goed naar de instructies gekeken, waardoor men onbewust de zaak letterlijk in het 100 draait. Middels de modificaties wordt getracht hier verbetering in aan te brengen.

Dringend advies voor de gebruikers: lees vooral de gebruiksaanwijzing. Dit voorkomt ergernis voor- of tijdens de overtocht.

18 maart 2010

In het kader van de festiviteiten rond het 100 jarig jubileum van het dorp De Tynje (Tijnje) wordt er op zaterdag 12 juni a.s. een wandeltocht georganiseerd. De wandelroute start bij de feesttent aan de Heawei in Tijnje. Komt u van de A7, dan rijd u bij Café Overwijk richting Luxwoude. Dit geldt ook voor verkeer komend vanaf Oldeboorn en Nij Beets.

Voor deze tocht is gekozen voor Domela's Paad. Een prachtige route langs mooie natuurgebieden en vele culturele locaties. De route is geheel verhard.

Er kan een afstand van 12 of  25 km gewandeld worden. Inschrijving kan plaatsvinden door het overmaken van € 7,50 p.p. op rekening 1260.43.728 t.n.v. "De Tynje 100".

Meer info over de wandeltocht en de festiviteiten rond "De Tynje 100" vindt u op:http://www.tynje.nl/tynje100/html/wandel.html

Voor een impressie van de route klik hier

 

17 augustus 2009

* Misschien was het u al opgevallen, maar de pont lag de laatste tijd regelmatig in storing. In alle gevallen ging dit om verkeerd gebruik van de lieren. Aan beide walkanten is een bord geplaatst met daarop uitleg over hoe men om moet gaan met de pont. Bijkbaar worden deze borden vaak genegeerd, blijkens de vele storingen.

Het verdient daarom de aanbeveling deze borden te lezen alvorens men gebruik maakt van de pont. Het bespaard onze vrijwilligers veel werk. Bovendien kan diegene die na u komt ook normaal gebruik maken van de pont.

Dus: aan één lier tegelijkertijd draaien! Dat voorkomt ergernis en onnodig reparatiewerk.

Lees de gebruiksaanwijzing op de walkant.

 

* Het mooie weer van de afgelopen weken heeft vele fietsers en wandelaars weer doen besluiten om een overtocht met de "Jeltsje" op te nemen in hun route. Onze pont is na een onderhoudsbeurt weer helemaal up-to-date!

 

* De "Jeltsje" is vanaf donderdag 26 maart weer in de vaart. 

Aanvankelijk zou onze pont vanaf dinsdag 24 maart alweer varen, maar de weersomstandigheden waren van dien aard dat één en ander uitgesteld moest worden. De vrijwilligers die de installatie zullen afronden ondernemen dinsdag 24 maart weer een poging. Na een uitgebreide test zal "Jeltsje" u weer van dienst kunnen zijn.

 

* Nieuwe Link toegevoegd: Nij Beets online. Kijk onder "Links".

 

Groot onderhoud aan de "Jeltsje"!

Vanaf zaterdag 28 februari 2009 is de Pont drie weken uit de vaart.

De pont is nu ruim 5½ jaar in de vaart en komt voor groot onderhoud in aanmerking. De Pont is 3 maart jl. naar jachtwerf "Jacko" in Gorredijk gesleept. 

Eigenaar Jacko Krist heeft de "Jeltsje" zelf gehaald van haar plek op de "Ulesprong" en zal haar daar ook weer naar toe brengen zodra de klus geklaard is. Zie pagina foto's.

Na ongeveer 3 weken van schoonmaken, schuren, lakken enz. zal "De Jeltsje" weer naar haar vaste plek bij de Molen gevaren worden, om de grote stroom fietsers en wandelaars de komende zomer weer van dienst te kunnen zijn.

Vele tienduizenden fietsers en wandelaars hebben al gebruik gemaakt van "De Jeltsje", iets wat de waarde van het initiatief onderstreept. 

************

Wat de route betreft zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd; zo is het fietspad nabij "de zandwinning", komend vanaf "De Jansenstichting" bij Nij Beets verplaatst en is het "Opelmuseum" nu het eerste pand aan "De Brêgeleane", tegenover "Café Overwijk" in Tijnje. Dit stond gesitueerd aan "De Riperwei"!

Zoals men ongetwijfeld zal weten is bij "Het Sudergemaal" nog altijd de nieuwe situatie m.b.t. de opening van het "Beetsterkanaal"  niet afgerond.

************

Natuurlijk zijn wij als werkgroep benieuwd naar uw bevindingen onderweg. Er wordt nog een reactiepagina aangemaakt. Tot die tijd mag u gerust een mailtje sturen naar de webmaster. gerrit@tynje.nl

 

nbt